Rasismen måste alltid bekämpas

Minnet av Kristallnatten den 9 november ska alltid uppmärksammas som en påminnelse om att kampen för alla människors lika värde är grunden för hela vår mänskliga existens. Just denna historiska händelse var startskottet för den etniska rensningen av judar i Tyskland. Förföljelse, diskriminering och etnisk rensning av olika människogrupper har emellertid förekommit världen över vid många tillfällen under historiens gång, och gör så än idag. Dessa yttringar är självklart lika förkastliga var och när de än utspelar sig, och vilka grupper av människor som än utsätts, romer, judar, muslimer, kristna, homosexuella m fl.

Vi måste alltid markera mot de krafter som sprider rasism och diskriminering, eftersom vi människor alla har samma värde och måste samspela med varandra, trots våra olikheter, för att driva samhället och världen framåt. Våra olikheter i hudfärg, ideologi, kultur, religion, sexuell läggning etc, är en tillgång för alla individer som vågar möta omvärlden med ett öppet sinne. Vi har så mycket att lära av varandra.

Vi svenskar ska vara stolta över att vi under några årtionden, under slutet av 1900-talet har haft en vidsynt och tolerant människosyn, och att vi har haft politiska ledare med ett starkt internationellt renommé som förkämpar för rättvisa och solidaritet för alla människor, oavsett ursprung, samhällsklass, sexuell läggning etc.

Tyvärr har mörkerkrafterna som sprider främlingsfientlighet och intolerans vunnit allt större terräng, även i vårt land, och i vår stad Helsingborg, under 2000-talet, precis som i övriga Europa. Detta är dock ett symtom på att orättvisorna i samhället vuxit, och att de ekonomiska och de sociala skillnaderna mellan oss medborgare ökar. När arbetslösheten växer, när alienationen breder ut sig, och när vissa grupper kan göra jättelika vinster på vår bekostnad, samtidigt som andra blir allt fattigare, då gror motsättningarna människor emellan.

Det finns politiska partier som har en främlingsfientlig grundsyn där invandrare görs till syndabockar för en ekonomisk politik som ökar skillnaderna i vårt samhälle, men det är inte invandrarna som bedrivit denna politik.

Ännu värre är att uttalat fascistiska partier som SvP ö h t tillåts att manifestera på våra gator och torg. FN har gett Sverige bakläxa. En nation behöver inte tillåta fascistiska och nazistiska partier. Ett parti som uttalar att de inte respekterar vår demokrati ska inte ha rätt till polistillstånd för att demonstrera, vilket är en demokratisk rättighet.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, SSU och Ung Vänster arrangerar en manifestation till minne av Kristallnatten vid Terrasstrapporna söndagen den 9/11 kl 16. Slut upp för att visa ert stöd för alla människors lika värde, för vi människor har så mycket glädje av varandra.

Mats Fuchs
Vänsterpartiet

Åsa Holmqvist
Socialdemokraterna

Fatima Al Malla Bielanska
Ung Vänster

Ajat El-Khalayli
SSU Helsingborg

[Publicerad i Lokaltidningen Helsingborg den 5 november 2014 och Helsingborgs Dagblad den 9 november 2014]

Leave a Comment