Morgondagens utmaningar

hbgframtid

I dagarna meddelade Miljöpartiet och de borgerliga att de kommer styra Helsingborg tillsammans. Som unga socialdemokrater finner vi det hela mycket märkligt. I Miljöpartiets kommunalpolitiska program för Helsingborg talar man nämligen om att ”människan är i samberoende med naturen och dess ekologiska system”. Utifrån den skrivningen har vi svårt att se att Miljöpartiet skulle utgöra en genuin koalitionspartner med Moderaterna i Helsingborg.

Det är samma moderater som har motsatt sig bussfiler som ämnar motverka utsläppen från bilismen i centrala Helsingborg och som tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna i miljönämnden motsatt sig ett bifallsyrkande för Miljöpartiets motion storsaklig satsning på elproduktion genom solceller, en motion som socialdemokraterna i Miljönämnden för övrigt ställde sig positiv till.

Utöver det har Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna motsatt sig en motion om att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till gratis kollektivtrafik. Men konfliktytan stannar inte endast på det realpolitiska planet, utan även på det retoriska planet har Moderaterna riktat udden mot Miljöpartiet.

På Twitter har moderaternas kommunalråd Peter Danielsson till exempel talat om att ”Miljöpartiet i Helsingborg visar än en gång att de är rödare än sossarna. I dag resonerar de i planekonomiska termer, styra och reglera handeln”. Sett i ljuset av det här borde därför Miljöpartiet och Socialdemokraterna istället ha utgjort det naturliga underlaget för ett nytt styre i Helsingborg för att möta morgondagens utmaningar på det ekologiska och sociala planet.

Martin Tunström (S)
Ordförande S-studenter Helsingborg,

Ajat El-Khalayli (S)
Ordförande SSU Helsingborg

Ahmed Mansour (S)
Kassör SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 19 oktober 2014]

Leave a Comment