En framtidsinriktad bostadspolitik

I regeringsformen stadgas att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad. En skrivning som står nära SSU:s bostadspolitik. Som kontrast till det står moderaternas idéprogram som talar om att människorna har ett ansvar för bostad. Den här skilda synen på bostaden får följdverkningar på det politiska området när visionerna ska förverkligas i praktisk politik.

Den borgerliga regeringen har nämligen närmast visat på en komplett handlingsförlamning på området och i allt väsentligt endast presenterat 69 bostadsutredningar under åtta år av regeringsinnehav. Det här samtidigt som bostadsbyggandet inte är tillräckligt, varken i riket som helhet eller i Helsingborg. Därför råder det idag bostadsbrist i stora delar av Sverige. Nästan hälften av kommunerna uppger bostadsbrist generellt och 85 procent uppger brist på hyresrätter specifikt. I Helsingborg har de borgerliga under den innevarande och förra mandatperioden inte en enda gång nått upp till stadens ambition om 700 påbörjade lägenheter. 2012 var man till och med nere på låga 396 påbörjade lägenheter.

Som svar på det här presenterade SSU nyligen ett batteri av åtgärder för att förbättra bostadsbyggandet. SSU vill att det införs en byggbonus för de som bygger billigare hyreslägenheter och att en kommunal hyresgaranti görs obligatorisk för kommunerna att erbjuda. SSU vill även att en hyresbonus erbjuds de värdar som hyr ut nyproducerade lägenheter till personer som inte har råd att efterfråga dessa och att kommunen får möjlighet att upplåta riskgarantier för den som producerar nybyggda bostäder. Dessutom vill SSU att byggbolag startas på regional nivå (och som drivs i kommunal regi) i avsikt att genomföra för samhället lönsamma byggprojekt. Alla de här förslagen och många därtill kan vara ett led i arbetet för att få igång bostadsbyggandet. I grunden handlar det om att en bostad är en social rättighet och ingen handelsvara vilken som helst. Reinfeldts och Borgs skattesänkarlinje kan inte lösa samhällets alla problem utan Sverige måste återigen få en Socialdemokratiskt ledd regering som får upp bostadsbyggandet.

Martin Tunström (S)
Ordförande S-studenter Helsingborg

Ajat El-Khalayli (S)
Ordförande SSU Helsingborg

Leave a Comment