Ett samhälle utan vi och dom

DEBATT. Vi som förespråkar människors lika värde måste våga ta ställning och kalla dess motståndskrafter för sitt rätta namn, skriver företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Helsingborg.

I dag är det tre år sedan massakern på Utöya. Tre år sedan Anders Behring Breivik medvetet valde ut och sköt ihjäl 69 barn och ungdomar eftersom de enligt honom stod för fel värdegrund och människosyn. Anders Behring Breivik vill inte ha ett samhälle som förespråkar mångfald och alla människors lika värde.

Tvärtom vill han eliminera människor på grund av politisk åskådning, hudfärg och religion. Anders Behring Breivik har blivit fälld för sina illdåd, men flera av hans idéer och hans förståelse av vår värld och människorna som befolkar den lever vidare. I dag finns det ett parti som kommer kandidera till kommunfullmäktige i vår stad och som förvaltar Anders Behring Breiviks tankegods samtidigt som de har en politisk agenda, den är att slå sönder idén om alla människors lika värde.

Partiet heter Svenskarnas parti och för några veckor sedan kunde vi till vår fasa se dem framträda i Almedalen dagen före invigningen av politikerveckan.

Glädjande nog var det många fler motdemonstranter på plats än anhängare, men det kan aldrig överväga det betungande faktum att vi i Sverige i dag har partier som vilar på nazistisk ideologi och som kandiderar till våra politiska organ. Vi kunde höra de prata om att ”genetiskt främmande människor ska avlägsnas”. Orden ger en tydlig bild av vad de ämnar att göra om de ges utrymme.

Förhoppningsvis ger även dessa ord alla oss som inte delar deras bevekelsegrund en chans att mötas och tillsammans visa vår avsky och vårt avståndstagande. För det är allas vår skyldighet att inte stå passiva när det finns människor som mobiliserar för att välta omkull vårt samhälle och de institutioner som vi har byggt upp för att garantera våra medmänniskor levnadsutrymme.

Språket vi väljer avslöjar oss. Vi som anser att alla människor är lika värda och som strävar efter ett samhälle som bejakar mångfald, jämställdhet och jämlikhet måste våga benämna dess motståndskrafter vid sitt rätta namn. Vi måste våga tänka att de som röstar och sympatiserar med främlingsfientliga, rasistiska, antifeministiska och högerextrema partier gör det just därför och inte enbart eller endast av missnöje mot våra etablerade partier, eftersom det är först då vi kan utveckla en aktiv och slagkraftig röst av avståndstagande. Det finns också en koppling mellan högerextremism och antifeminism som vi inte kan bortse ifrån. Det är samma bakomliggande tankestruktur, samma mekanismer som för argumentet framåt – en rätt, och en fel. det är inte ett samhälle som vi vill skapa.

Vi lever i en tid där ett aktivt ställningstagande för vilken människosyn vi vill ska gälla blir allt viktigare. Vi bjuder därför in alla att tillsammans med oss göra ett aktivt val för ett samhälle som står för jämställdhet, jämlikhet och solidaritet.

Ett samhälle som inte delar upp människor i vi och dom. I dag i Helsingborg visar vi att vi aldrig kommer ge vika.

Ahmed Mansour
SSU Helsingborg

Karoline Sjösten
Ung Vänster Helsingborg

Yasmine Larsson
Socialdemokraterna Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen
Vänsterpartiet Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 22 juli 2014]

Leave a Comment