Oroväckande utskick av ”Vår stad”

Under decennier har svensk borgerlighet anklagat socialdemokratin för att vara sammanflätad med stat och kommun. De borgerliga har kritiserat socialdemokraterna för att använd de offentliga förvaltningarna för att bedriva opinionsbildande verksamhet till förmån för socialdemokratin.

Nu ser vi allt större tecken på att det istället är Moderaterna som verkar ta i anspråk den offentliga förvaltningen för att bedriva valrörelse. I februari uppmanade Moderaterna genom ett öppet brev med landstingslogotyp de anställda inom Stockholms läns landsting att inte rösta fram en vänsterregering. Nu ser vi hur Moderaterna och de borgerliga i Helsingborg i senaste utskicket av ”Vår stad” får ta i anspråk en förkrossande andel av utrymmet där politikerna får komma till tals.

Det här är oroväckande enligt oss. Inte bara därför att det ger den regerande politiska ledningen en möjlighet att bedriva opinionsbildning på ett otillbörligt sätt. Det riskerar även att urholka förtroendet för de offentliga förvaltningarna när de anses ta ställning för en viss politisk inriktning. Den offentliga förvaltningen inom Helsingborg stad ska istället förhålla sitt opartiskt, och i möjligast mån vara objektiva som möjligt. Vi hoppas därför att den här typen av opinionsbildning i fortsättningen utmönstrats i nästkommande utskick av ”Vår stad”.

Martin Tunström (S)
Ordförande S-studenter Helsingborg

Ajat El-Khalayli (S)
Ordförande SSU Helsingborg

[Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 15 maj 2014]

Leave a Comment